Mens & Milieu

Asbestsanering
Wij beschikken over de nodige kennis en middelen om asbest volgens richtlijnen te verwijderen.

Afvalverwerking
Herbruikbaar materiaal wordt met beleid verwijderd, ter plekke gesorteerd en afgevoerd.

Recycling
Wij zorgen ervoor dat alle bruikbare delen in een staat van hergebruik komen en alle niet bruikbare
onderdelen worden gerecycled.

Sorteerstraat
Het afval wordt op onze eigen weegbrug ingewogen en uitgewogen. De gegevens worden geregistreerd en
aan de hand van het gewicht word de prijs bepaald

Milieutechniek
Vervuilde grond of gevaarlijke materialen kunnen de gezondheid van de mensen aantasten, het is
belangrijk dat we verantwoord omgaan met het milieu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sloopwerk
Het huidige slopen is een specialisme op het gebied van demonteren en opruimen.
Grondwerk
Ons machinepark is heel divers, waardoor bijna iedere graafklus aan ons uitbesteed kan worden!
Asbestsanering
Wij zijn in bezit van het SC-530 certificaat, waardoor we asbest in eigen beheer kunnen en mogen verwijderen.
Straatwerk
Herstellen en aanleggen van een terras, stoep of sierstraatwerk. Wij leggen nieuwe of gebruikte stenen in het gewenste patroon.
Afvalverwerking
Herbruikbaar materiaal wordt met beleid verwijderd, ter plekke gesorteerd en afgevoerd.
Recycling
Wij zorgen ervoor dat alle bruikbare delen in een staat van hergebruik komen en alle niet bruikbare onderdelen worden gerecycled.
Sitemap