Mens & Millieu

Vervuilde grond of gevaarlijke materialen kunnen de gezondheid van de mensen aantasten, het is daarom belangrijk dat we verantwoord omgaan met het milieu. Wij zijn gespecialiseerd in het schoonmaken van vervuilde grond en het verantwoord verwijderen van gevaarlijke materialen, zoals asbest.

Gedurende onze werkzaamheden werken we met modern en geluidsarm materieel. Met de beperking van geluidsoverlast en reductie van stofvorming houden we rekening met mens en milieu zodat deze niet onnodig overbelast worden.

Wij werken volgens de laatste veiligheidsnormen en bruikbare materialen worden naar ons recycle station vervoerd en geschikt gemaakt voor hergebruik.

T. van den Burg Grond- en Sloopwerk staat garant voor het opleveren van een schone locatie!

Milieutechniek_2_org